Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu
Borys Szlichta

Wzory wniosków

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu Borys Szlichta informuje, że formularze:
wniosku o wszczęcie egzekucji oraz skargi na czynności komornika, są dostępne w siedzibie kancelarii.

Do pobrania

  • Wniosek alimentacyjny (KMP) => PDF DOC
  • Wniosek egzekucyjny (KM) => PDF DOC
  • Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika => PDF DOC
  • Wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego => PDF DOC