Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu
Borys Szlichta

Zasięg terytorialny Kancelarii

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (kancelaria znajduje się na obszarze Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu), z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy oraz w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.  

Właściwość terytorialna komornika obejmuje swoim obszarem: